Skip to main content

VEB Erkende Beveiligingsbedrijven

AM Security & Proces Monitoring beschikt als een van de weinige beveiligingsheidsbedrijven in Nederland over het beveiligingscertificaat van de Vereniging van Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB). Een VEB-beveiligingscertificaat wordt uitsluitend uitgegeven wanneer een installatie is aangelegd die volledig overeenkomt met de vastgestelde beveiligingsklasse conform de geldende VRKI: de Verbeterde Risicoklasse-indeling 2.0.

Wat is de VRKI?

De Verbeterde Risicoklasse-indeling 2.0. is een onafhankelijk meetinstrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico stellen wij vast welke preventieve maatregelen noodzakelijk zijn en van welke zwaarteklasse. Voor een VEB- erkend installatiebedrijf zoals AM Security & Proces Monitoring is het beheersen en het kunnen toepassen van de VRKI verplicht. Verzekeraars hebben namelijk samen met het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven VEB en overige belanghebbenden, de VRKI ontwikkeld.

Inbraakrisico van particulieren en bedrijven bepalen

De inbraakgevoeligheid bij particulieren en bedrijven worden bepaald door het inventariseren van het soort goederen en inventaris dat voor inbrekers aantrekkelijk is, de waarde ervan en onder welke omstandigheden goederen en inventaris aanwezig zijn. Dat wil zeggen: is het voor eigen gebruik, voor een winkel of showroom, een magazijn, overslag- of distributiebedrijf, atelier, galerie, etc. In een schema geven wij exact aan welke beveiligingsmaatregelen bij welke risicoklasse horen. Daarbij worden zowel organisatorische, bouwkundige- als elektronische aspecten meegenomen.

VRKI intakedocument en beveiligingsplan

Nadat we het inbraakrisico bij u hebben vastgesteld en duidelijk is welke beveiligingsmaatregelen vereist zijn, stellen we een VRKI intakedocument op, met daarbij een gespecificeerd beveiligingsplan. Dit is het advies aan onze klant. Uiteraard is dit mede afhankelijk van de eisen van uw verzekeraar.
Alle verzekeraars zijn namelijk onafhankelijk van elkaar vrij om bepaalde beveiligingseisen te stellen. Die zouden in sommige gevallen dus kunnen afwijken van de VRKI-eisen. Het Verbond van Verzekeraars stimuleert echter te allen tijde de toepassing van de VRKI.

Kwaliteitseisen VRKI – VEB-erkende bedrijven

Een VEB-erkend bedrijf zoals AM Security & Proces Monitoring onderscheidt zich van andere beveiligingsbedrijven door zijn vakmanschap en voldoet aan de kwaliteitsregeling van de VEB, de zogenaamde VEB 4 Kwaliteitsregeling. VEB-erkende bedrijven voldoen aan (de Wet Particuliere beveiligingsbedrijven en Recherchebureaus). In de wet PBR is de wettelijke verplichting geregeld voor beveiligingsbedrijven en recherchebureaus, voordat zij hun werkzaamheden mogen uitoefenen. De volledige wettekst kunt u terugvinden op de website van de overheid.
Onder andere is verplicht dat wettelijk benodigde vakdiploma’s behaald moeten zijn door medewerkers van de betreffende beveiligingsbedrijven. Ook worden alle medewerkers verplicht om screenings door de politie te ondergaan, waardoor de betrouwbaarheid van de medewerkers vaststaat.

VEB Beveiligingscertificaat en opleveringsbewijs

Als een beveiligingsinstallatie is aangelegd die volledig overeenkomst met de vastgestelde beveiligingsklasse conform de geldende VRKI en alle daarbij behorende beveiligingsmaatregelen zijn uitgevoerd conform de geconstateerde risicoklasse, wordt een VEB beveiligingscertificaat verstrekt.
Op het opleveringsbewijs staat duidelijk vermeld wat aan beveiligingsmaatregelen is uitgevoerd. Wanneer deze afwijken van de geconstateerde risicoklasse conform VRKI kan alsnog een VEB opleveringsbewijs worden verstrekt.

Partners